Kronika i wydarzenia

Kilkudniowe spotkanie polsko-ukraińskiej grupy roboczej
22 July 2008

Міська Рада
W Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej  odbyło się (w ramach współpracy Urzędu Ochrony Dziedzictwa Historycznego lwowskiej rady miejskiej oraz polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) kilkudniowe spotkanie polsko-ukraińskiej grupy roboczej. Tematem rozmów grupy była restauracja Grupy Ukrzyżowania, należącej do kompleksu Katedry Ormiańskiej. 

Warto również wspomnieć, że powstała wspólna polsko-ukraińska rada ds. restauracji fresków Jana Henryka Rosena znajdujących się w Katedrze Ormiańskiej.

Kolejne spotkanie dotyczyć będą kwestii Cmentarza Łyczakowskiego oraz Katedry Łacińskiej we Lwowie. 

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele środowisk naukowych oraz instytucji kultury z Polski i Ukrainy.