Kronika i wydarzenia

Ukraina i handel ludźmi
27 grudzień 2012

27 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbył się wykład otwarty Nicole Baldonado pt. "Ukraina i handel ludźmi".

Handel ludźmi to drugi pod względem wielkości biznes przestępczy na świecie, bardzo szybko się rozwijający i przynoszący blisko 32 mld dolarów zysków rocznie. Zgodnie z danymi Departamentu Stanu USA, ofiarami handlu ludźmi jest na całym świecie ok. 27 mln mężczyzn, kobiet i dzieci. Handel ludźmi ma miejsce, gdy przez zastosowanie przemocy i zastraszanie zmusza się ludzi do pracy lub wykonywania usług; dotyczy to zarówno pracy niewolniczej, jak i wykorzystywania seksualnego.

Ukraina to kraj pochodzenia, tranzytu, oraz kraj docelowy dla ofiar handlu ludźmi, zaś wewnętrzny handel ludźmi jest tu rosnącym problemem. Według ocen Międzynarodowej Organizacji Migracji od 1991 roku ponad 110 tys. Ukraińców padło ofiarą handlu ludźmi, zaś kraj jest jednym z największych dostarczycieli "żywego towaru" w Europie.

Wykład był poświęcony międzynarodowemu problemowi handlu ludźmi, bezbronności ofiar i definicji pojęcia "przestępstwo". Omówiony został sposób, w jaki specyfika kulturowa może wpływać na handel ludźmi oraz to, co konkretni ludzie lub też grupy osób mogą zrobić, by przyczynić się do rozwiązania tego problemu.

Nicole Baldonado – koordynator projektów dotyczących zapobiegania handlowi ludźmi w biurze prokuratora generalnego Indiany. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy na temat handlu ludźmi i działalnością edukacyjną w tym zakresie. Nicole Baldonado odpowiedzialna jest za opracowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie treningów i dodatkowych narzędzi powiązanych z tym tematem. Ukończyła studia licencjackie w zakresie pracy społecznej na Uniwersytecie Indianopolis, gdzie otrzymała wyróżnienie za pracę o likwidacji nacisków na sądownictwo i wspieraniu sprawiedliwości społecznej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z przedstawicielami grup ryzyka oraz młodymi bezdomnymi, jak również pracę w organizacjach międzynarodowych wspierających ofiary handlu ludźmi.