Kronika i wydarzenia

Seminarium organizowane przez Centrum
10 kwiecień 2012

10 kwietnia 2012 r. odbył się seminarium z cyklu seminariów Centrum pt.: "Miejska Ukraina" podczas którego wystąpił Ihor Serdiuk z prezentacją pod tytułem "Centra pułkowe i sotniowe na Kozaczyźnie XVIII w.: miasta czy wielkie wsie?"

W porównaniu z klasycznym zachodnioeuropejskim miastem czy z ukraińskimi miastami Rzeczpospolitej centra pułkowe i sotniowe Kozaczyzny wydają się wielkimi wsiami. Przeciwnicy ich miejskiego statusu podkreślają agrarny charakter gospodarki, wskazują na niewielką liczbę mieszkańców, zwracają uwagę na brak takich drobiazgów jak kamienna zabudowa z wąskimi uliczkami, zamek, centralnie położony rynek z ratuszem. Co do ostatniego punktu, należy wziąć pod uwagę specyfikę regionu, który w XV-XVI w. częściowo wchodził w skład tzw. Dzikich Pól, gdzie życie na terenach dawnych średniowiecznych miast zaczęło odnawiać się dopiero pod koniec XVI w. W związku z tym i kamienne umocnienia były już nieaktualne, ustępując miejsca fortecom, więc wygląd zewnętrzny miast Kozaczyzny już na etapie ich ponownego zakładania w sposób istotny różnił je od ich "kolegów" na zachód od Dniepru. Inne, ważniejsze uwagi co do ilości mieszkańców, sposobu życia, gospodarki i rozwoju politycznego też narażone są na "ale", w końcu miasta sotniowe i pułkowe pełniły funkcje centrów ekonomicznych i administracyjnych, przyciągając środki - również ludzkie. Temu czy z sukcesem i w jaki sposób to robiły oraz jak miasto odzwierciedlone było w demograficznych zachowaniach swoich mieszkańców był poświęcony ten wykład.

Pod rozwagę proponowane byłi następujące problemy:

  • prawny status miast magistrackich i ratuszowych oraz realizacja praw samorządowych w XVIII w.
  • miasto Kozaczyzny jako ośrodek ekonomiczny i administracyjny
  • ludność miejska w świetle charakterystyk demograficznych


Ihor Serdiuk
– straszy wykładowca Katedry Historii Ukrainy na Połtawskim Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. B. H. Korolenki, w 2010 roku obronił pracę doktorską poświęconą badaniu historyczno-demograficznych charakterystyk ludności pułkowych miast Hetmanatu. Autor monografii "Obywatele miast pułkowych: historyczno-demograficzna charakterystyka ludności miejskiej Kozaczyzny drugiej połowy XVIII w." [Połkowych gorodow obywateli: historyko-demohraficzna charakterystyka miskoho naselennia Hetmanszczyny druhoji połowyny XVIII w.] (Połtawa, 2011). Obszar zainteresowań naukowych: demografia historyczna i urbanistyka Kozaczyzny, ostatnio pracuje nad zagadnieniem dziecka i dzieciństwa w tradycyjnym społeczeństwie ukraińskim.

Wsparcie medialne: