Kronika i wydarzenia

Seminarium organizowane przez Centrum
26 styczeń 2012

26 stycznia na seminarium organizowanym przez Centrum Historii Miejskiej, wystąpił Wołodymyr Maslijczuk z prezentacją pod tytułem: "Nieletni przestępcy w miastach Namiestnictwa Charkowskiego w latach 1780-1796".

Czas Namiestnictwa Charkowskiego był ważny dla historii wschodniej Ukrainy. Wielkie reformy imperialne zetknęły się z tradycyjnym światem, a powstała w wyniku tego symbioza retoryki oświeceniowej i miejscowych praktyk będzie istotna dla przyszłości ziem dawnych pułków słobodzkich. Dla zrozumienia codziennych praktyk, historyk wykorzystuje przede wszystkim istniejące pokłady źródeł – dokumentację sądową, charakterystyki przestępców i  przestępstw. Dzięki dewiacji często zrozumiałe stają się norma i motywacje postępowania. Badanie historii dzieciństwa i wieku nastoletniego jest podstawą do zrozumienia całokształtu kultury. System socjalizacji i sposób dorastania pomagają odkryć mechanizmy formowania się stosunków w środowisku kolegów. Badania nad przestępstwami popełnianymi przez nieletnich są kluczem do zrozumienia ogółu procesów socjalnych.

Koniec XVIII w. to czas formowania się cech charakterystycznych dla miejskiej codzienności regionu. Panują tradycyjne relacje: eksploatacja pracy nieletnich, przewaga handlowego i administracyjnego charakteru miasta nad wytwórstwem, rustykalność miejskich centrów powoli zaczyna przekształcać się w stosunki industrialne (powstawanie manufaktur, modyfikacja ustroju cechowego, obecność najemnej siły roboczej ). Na tym tle, z szeregu przyczyn, wyróżnia się centrum namiestnictwa - Charków. Miasto, które odegra istotną ogólnoukraińską rolę. Według Wołodymyra Maslijczuka, twierdzenie, że Charków przez długi czas nie odróżniał się od innych miast regionu potrzebuje zdecydowanego skorygowania.

Wołodymyr Maslijczuk ukończył historię na Państwowym Uniwersytecie w Charkowie, jego rozprawa doktorska poświecona była starszyźnie kozackiej pułków słobodzkich. Od badań nad wyższymi warstwami społecznymi powoli przeszedł do studiów nad warstwami niższymi i marginesem społecznym. Autor ponad 100 publikacji. Wykładał na Narodowym Uniwersytecie Charkowskim im. Wasyla Karazina i na "Akademii Kijowsko-Mohylańskiej". Był kierownikiem sekcji Charkowskiego Towarzystwa Historyczno-Filologicznego oraz sekretarzem czasopisma "Ukraina moderna".

Obecnie wykłada Nową Historię Europy Zachodniej i Ameryki Północnej we wschodnioukraińskiej filii Międzynarodowego Uniwersytetu Salomona (miasto Charków). Współredaktor strony historians.in.ua.

 

Wsparcie informacyjne: