Kronika i wydarzenia

Filozoficzno-antropologiczne badania nad miastem
15 grudzień 2010

15 grudnia 2010 o godz. 17:00 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja stypendystki Centrum, dr Kulsztat Meduowej, na temat "O "odmiennościach" między miastami historycznymi a politycznymi".

Z prelekcją wystąpiła pani Kulsztat Meduowa - doktor nauk filozoficznych, docent Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu im. L. N. Gumilowa. Temat wystąpienia jest częścią dużego projektu badawczego "Filozoficzno-antropologiczne badania Astany", nad którym badaczka z Kazachstanu pracuje już ponad 10 lat. Na obecnym etapie przebywa we Lwowie prowadząc badania nad przyrodą (metafizyką) historycznych miast, do których należy także Lwów. Wykorzystując znane metafory o tym, że architektura jest "wcieleniem ducha", odzwierciedleniem światopoglądu epoki, Kulsztat Meduowa przeprowadza badania porównawcze między historycznością jako rzeczywistością dyskursu a politycznością jako dyskursem w procesie stanowienia.

Tezy:

Odmienność – to instrument ujawnienia: historyczności i autentyczności; duplikat, pogodzenie i wyrównanie; to sztuczny podział tego, co w zasadzie jest jednoznacznym i jedynym; być miastem oznacza mieć, utrzymywać, reprodukować Ideę Miasta. To stanowi sens miasta. Tak było w czasach antycznych, kiedy tworzyły się pierwsze miasta – polis, tak było w Średniowieczu, kiedy miasta odgradzano obronnymi murami, tak było w epoce Renesansu, kiedy miasta budowano według planu idealnego. Tak też odbywa się to obecnie, kiedy miasto , zanim zostanie wpisane w światowy prządek, powinno mieścić w sobie jakieś Posłanie, z którym wychodzi w świat i poprzez jakie samo określa swój los.

Wybrane konstrukcje – i miasto historyczne i miasto polityczne – są umowne, w tej koncepcji nie da się ich rozpatrywać razem. Odnajdując oznaki odmienności, otrzymujemy instrument, który pozwala podążać w kierunku istoty przyrody miasta. Każde nowe miasto, które obecnie zjawia się na mapie świata, przymusowo zostaje poddane takiemu rozróżnieniu. Nazywając miasto politycznym stawiamy sobie za cel: obnażyć mechanizmy władzy, która przedkłada radykalne transformacje nad żywiołowość, przestrzeń publiczną nad indywidualną, a psychologiczny komfort często składa w ofierze międzynarodowego uznania.

Optyka:

  • architektura: tektonika, idea (mistrzowski plan), metafizyka, narodowa-regionalna-internacjonalna-współczesna;
  • reprezentanci urbanizmu: N. Milutin, Le Corbusier, K. Kurokawa
  • semiotyka: archetyp miasta, hypersymbolizm współczesnego miasta, cytaty architektoniczne, wpływ i zapożyczenia, barok, eklektyzm
  • metody fenomenologiczne; forma budynku i kultura (o przyrodzie narodowej w architekturze), bohater, polityk, badacz, osoba z marginesu;
  • architektura i literatura (obrazy, które pozostały w pamięci):miasto latających reklamówek, kryminały, kino jako znacznik miasta