Kronika i wydarzenia

Prezentacja Michelle Goldhaber
18 November 2010

W czwartek, 18 listopada 2010 r. o godz. 17:00 tegoroczna stypendystka Centrum, Michelle Goldhaber zaprezentowała swoje badania dotyczące afrykańskich studentów we Lwowie.

Michelle Goldhaber, magister teologii i socjologii, prowadzi badania nad mniejszościami etnicznymi we Lwowie od 2006 r., kiedy to studiowała stosunki żydowsko-ukraińskie w ramach stypendium programu Fulbrighta. Jest założycielką i dyrektorką organizacji pozarządowej "Seven Stones International", która propaguje współpracę międzynarodową poprzez twórcze projekty i programy. Organizacja działa na Ukrainie od 2007 r. proponując kursy oraz treningi dla osób o różnym podłożu etnicznym i religijnym.

Michelle Goldhaber zainicjowała badania nad życiem i doświadczeniami Afrykanów we Lwowie w marcu. Wstępne rezultaty badań zaprezentowała na konferencji "Lwów jak lustro" w Centrum Historii Miejskiej. Jej obecne badania są kontynuacją poprzedniej pracy i są oparte na kolekcjonowaniu historii i doświadczeń afrykańskich studentów we Lwowie. Choć Afrykanie we Lwowie są od dziesięcioleci, a obecnie studiuje ich ponad 150 na lwowskim Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Hałyckiego, w Państwowym Uniwersytecie im. I Franki i na Politechnice Lwowskiej, o ich obecności większość Lwowian wie zaskakująco mało. Badania koncentrują się na zrozumieniu ich doświadczeń i udostępnieniu ich Ukraińcom oraz innym narodowościom. W omówieniu zostaną poruszone pytania o ojczystą kulturę i otoczenie, najlepsze i najgorsze strony życia we Lwowie oczami zagranicznych studentów oraz to jak i czemu przyjechali właśnie do Lwowa i jakiego sensu nabiera ich życie na Ukrainie.