Kronika i wydarzenia

Naprzód do przeszłości
26 marzec 2017

Czym jest historia okresu przełomowego z lat 90. dla uczniów szkół urodzonych w latach 2000.? Jest to niedawna historia, którą dobrze pamiętają ich rodzice, czy rozdział z podręcznika historii sprzed prawie trzydziestu lat? Projekt "Naprzód do przeszłości" to próba pokazania przez uczniów klas starszych jak jest postrzegany okres transformacji alternatywnie do podręcznikowego wykładu – poprzez wspomnienia rodziców, analizę życia codziennego miasta, odkrywania historii rodzinnych, wykorzystania albumów rodzinnych i artefaktów. Głównymi tematami programu są codzienność, historia rzeczy, historia mówiona. Podsumowaniem prawie trzymiesięcznej pracy będzie planszowa wystawa uliczna.

Jest bardzo ważne, że uczestnicy programu od pomysłu do przedstawienia wyników pracują nad projektem krok po kroku. Niestety w przeładowanym programie szkolnym uczniom często brakuje praktyki i nawyków, żeby wypróbować siebie w realizacji własnych projektów. Partycypacyjna metodyka tego projektu daje możliwość uczestnikom oprócz bezpośredniego badania dołączyć się do każdego etapu realizacji – od nazewnictwa, kategoryzacji tematów do projektowania, budżetowania, promocji i logistyki.

Forma
Podczas programu uczestnicy zajmują się zbieraniem materiałów, odbiorem, analizą i kategoryzacją, wykonują wywiady, obcują z rodzicami, babciami, dziadkami, sąsiadami, opracowują fotografie rodzinne, wspomnienia i szukają artefakty. Program również przywiduje spotkania z ekspertami (kierownicy projektów i badacze Centrum) oraz pracę nad częścią wizualną (spotkania z ilustratorem i projektantem).

Zagadnienia
Tematy, na których skupia się praca badawcza: historia codzienna, historia rzeczy, miejsca i przestrzeni, dzieciństwo w latach 90. we Lwowie.

Nasz zespół
Projekt opracowali: uczniowie klasy 9 Zespołu Edukacyjno-Wychowawczego "Szkoła Inżynieryjno-ekonomiczna – Lwowskie Liceum Ekonomiczne"
Pomoc, konsultacje, warsztaty tematyczne oraz wykłady otwarte: Natalia Otriszczenko, Iryna Skłokina, Ołeksandr Machaneć, Taras Nazaruk.
Design: Oksana Demkiw
Montaż wystawy: Jewhen Czerwony

Koordynatorzy projektu: Zoriana Obidina, Chrystyna Bojko

Okres trwania projektu
Projekt trwa od początku lutego 2017 roku. Prognozowany termin prezentacji i otwarcia wystawy – połowa kwietnia 2017 roku.

Lokalizacje
Zajęcia odbywają się w Zespole Edukacyjno-Wychowawczym "Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna – Lwowskie Liceum Ekonomiczne" (ul. Chwylowego 35) – Centrum Historii Miejskiej (ul. Bohomolca 6)

Program odbywa się w ramach wystawy fotografii Tadeusza Rolke "Jutro będzie lepiej"