Kronika i wydarzenia

Miejsca Podzamcza
21 luty 2017

Projekt "Lwów Interaktywny" otwiera zaktualizowaną stronę poświęcona badaniom nad jedną z najdawniejszych dzielnic Lwowa "Podzamcze: miejsca i przestrzenie".

Projekt próbuje odpowiedzieć na pytanie, które "przestrzenie społeczne" tworzą Podzamcze. Dawny rynek Krakidały, stacja kolejowa, miejsca po zniszczonych bóżnicach, zespoły przemysłowe przerywane zabudowaniami mieszkalnymi – jest to jedynie część przestrzeni połączonych nieoficjalną nazwą dzielnicy. Ich wygląd współczesny kształtowała złożona historia od czasów książęcych do industrializacji w XIX-XX w.

Treścią badania jest określenie znaczących przestrzeni Podzamcza, ujawnienie dynamiki rozwoju i wzajemnych powiązań i wpływów, ich korelacja z określonymi obiektami i terytoriami na mapie dzielnicy.

Projekt konkluduje wieloletnie napracowania Centrum Historii Miejskiej w badaniach nad tą częścią miasta. Zaktualizowana strona łączy w sobie materiały zebrane przez zespoły badaczy w ramach kilku projektów.

Od lutego do grudnia 2012 roku Centrum Historii Miejskiej wspólnie z Centrum Badań Europejskich (Lund, Szwecja) oraz we współpracy z muzeum "Terytorium Terroru" realizowało projekt badawczy "Poszukiwania domu" w powojennym Lwowie. Doświadczenia Podzamcza, 1944-1960".

Na stronie również są wykorzystane fragmenty wywiadów z mieszkańcami Podzamcza, przeprowadzonych latem 2012 roku.

Część badań nad budynkami w dzielnicy odbywała się w ramach międzynarodowego projektu "Rewitalizacja Podzamcza" zrealizowanego przez Instytut Miasta (Lwów) i Instytut Rozwoju Miast (Kraków) w latach 2013-2014.

Nad stroną internetową pracy badawczej pracował zespół projektu "Lwów Interaktywny".

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i do wspólnych poszukiwań tego, co tworzy Podzamcze.