Kronika i wydarzenia

"Wywych" we Lwowie
9 luty 2017

9 lutego 2017 r. o 18.30 odbędzie się dyskusja na temat ""Wywych" we Lwowie albo początek "niezależnych" lat 90.". Wydarzenie odbędzie się w ramach programu wykładowo-dyskusyjnego "Transformacje w Europie Wschodniej: 27 lat później". Wstęp wolny.

We wspomnieniach działaczy bractwa studenckiego Lwowskiego Narodowego (wówczas – Państwowego) Uniwersytetu im. Iwana Franki, które brało aktywny udział w zorganizowaniu i przygotowaniu lwowskiego festiwalu "Wywych" ("Вивих", 1990), często można usłyszeć, że to wydarzenie było "próbą uwolnienia energii duchowej społeczeństwa" poprzez organizację – jak oni to okreslali – "republikańskiego młodzieżowego festiwalu kultury ulicznej". Twórcy festiwalu opierali się o teksty i scenariusze, które opracowali Saszko Irwaneć, Jurko Wynnyczuk i Serhij Proskurnia. Ten ostatni wyreżyserował słynną akcję "Budzenie poezji", która odbyła się na scenie Opery Lwowskiej w ostatnim dniu festiwalu. Jako scenografowie tej imprezy wystąpili młodzi wówczas "zuchwali" malarze Jurko Koch i Włodko Kaufman. Festiwal "Wywych" stał się metaforą lwowskich dziewięćdziesiątych (które rozpoczęły się w drugiej połowie lat 80.) i wyraźnie zaakcentował, że społeczna przestrzeń miasta od teraz należy nie tylko do władz, ale i do zwykłych ludzi, do miejskich wariatów.

Zaprosiliśmy na spotkanie, poświęcone lwowskim dziewięćdziesiątym, dwóch aktywnych uczestników festiwalu "Wywych" Włodka Kaufmana i Serhija Proskurnię. Z ich pomocą spróbujemy wykonać "metafizyczną" podróż w te burzliwe lata końca imperium radzieckiego i znów zastanowić się nad tym, czym to bayło i jaką rolę w zorganizowaniu "Wywychu" odegrało u schyłku Związku Radzieckiego bezpośrednio miasto Lwów, jego przestrzeń i toposy, ludzie i ich tropy.

Serhij Proskurnia – ukraiński reżyser teatralny, producent, współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego "Dzyga". Organizator wielu festiwali teatralnych, okrągłych stołów i laboratoriów teatralnych. Współpracował z teatrami Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Rosji, Polski.

Włodko Kaufman – ukraiński artysta malarz, performer, współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego "Dzyga" i jego dyrektor artystyczny, współzałożyciel "Instytutu Sztuki Aktualnej" ("Інститут Актуального Мистецтва").

Moderować spotkanie będzie Bohdan Szumyłowycz, naukowca, kierownik Miejskiego Archiwum Medialnego Centrum Historii Miejskiej.