Kronika i wydarzenia

Przewodnik po Sławutyczu
13 November 2015

13 listopada 2015 o godz. 17.30 w Centrum Historii Miejskiej odbędzie się prezentacja przewodnika architektonicznego "Sławutycz" niemieckiego wydawnictwa DOM Publishers. Prezentować książkę będzie jej autorka, Jewhenia Hubkina, architekt, badaczka architektury i urbanistyki modernistycznej.

Sławutycz to ukraińskie prowincjonalne miasto na północ od Kijowa, które, jak się wydaje, w wielu aspektach należy do innej epoki. Miasto zostało wybudowane po katastrofie jądrowej, która miała miejsce w elektrowni w Czarnobylu w 1986 r., w celu przesiedlenia tam robotników elektrowni ze skażonej Prypeci. Sławutycz to ostatnie miasto idealne Związku Radzieckiego.

Temat Sławutycza jest jednak bardzo aktualny, zwłaszcza w okresie kryzysu politycznego Europie Wschodniej. Sławutycz jest manifestacją architektoniczną przyjaźni narodów radzieckich. Architekci z ośmiu republik ZSRR brali udział w planowaniu i budowie miasta. W rezultacie postmodernistyczna architektura sławutycza charakteryzuje się jednocześnie socjalistycznymi, radzieckimi paradygmatami i wpływami regionalnymi Kaukazu, krajów nadbałtyckich i Rosji. Oprócz tego poszukiwania ostatniego pokolenia architektów radzieckich stałej ekologicznie, wygodnej dla życia architektury są bez wątpienia aktualne także dzisiaj.

Przewodnik architektoniczny po Sławutyczu dokumentuje wszystkie dzielnice, większość gmachów w mieście, dodając krytyczną analizę późnej architektury radzieckiej i urbanistyki w kontekście pierestrojki.

Pomysł wydania książki poświęconej ostatniemu planowemu miastu ZSRR przyszedł do głowy w 2013 berlińskiemu wydawcy z DOM publishers, architektowi i badaczowi Philippowi Meuserowi. W 2014 r. w przewodniku architektonicznym "Kijów" autorstwa Petera Knocha i Heike Marii Johenning wydawnictwa DOM Publishers ukazał się artykuł Jewhenii o Sławutyczu. Po przychylnych opiniach czytelników niemieckich DOM Publishers postanowił wydać osobną książkę "Sławutycz" w trzech językach: po angielsku ukraińsku i rosyjsku. Oprócz pomocy DOM Publishers wydanie książki było możliwe dzięki owocnej współpracy autorki z Radą Miejską Sławutycza, Muzeum Krajoznawczym w Sławutyczu i Elektrownią Atomową w Czarnobylu oraz szeregiem fotografów i aktywnych mieszkańców miasta.

Jewhenija Hubkina – badaczka, kurator projektów architektonicznych i artystycznych oraz akcji i wydarzeń oświatowych. Opracowała szlak "Miasto pod linijkę" w ramach konferencji międzynarodowego stowarzyszenia DOCOMOMO (którego statutowym zdaniem jest dokumentowanie i konserwacja dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego Modernizmu) i jest na nim przewodnikiem. W 2013 roku stworzyła awangardowy ruch kobiecy "Modernistki".