Kronika i wydarzenia

Dziedzictwo sakralne Lwowa
3 December 2015

3 grudnia 2015 r. badaczka wizytująca Centrum, antropolog Diana Vonnak zaprezentuje na seminarium miejskim projekt swoich badań "Obiekty dziedzictwa i polityka pamięci we współczesnym Lwowie", nad którym będzie pracowała następne 10 miesięcy we Lwowie.

Obiekty dziedzictwa wybudowane we Lwowie przez różne grupy etniczno-religijne w różnych okresach są nadzwyczaj ważną częścią przestrzeni publicznej i polityki kulturalnej współczesnego miasta. Są one nie tylko odzwierciedleniem wielokulturowej przeszłości, która często przedstawiana jest w sposób wyidealizowany, ale także miejscami konfliktów, współpracy między państwem a kościołem, miejscową władzą i społeczeństwem, działaczami i organizacjami społecznymi.

W trakcie prawie rocznego pobytu w centrum, w ramach badań urbanistyczno-antropologicznych, o których mowa, zostanie przeanalizowany wzajemny wpływ różnych graczy w sferze spuścizny Lwowa na podstawie wywiadów, ankiet i obserwacji uczestniczącej, aby rzucić światło na cały skomplikowany proces planowania, podejmowania decyzji i różnicy zdań między grupami religijnymi i niereligijnymi, państwem, kościołem i społeczeństwem.

Główne pytania badań: kto działa na rzecz ochrony i kieruje obiektami dziedzictwa religijnego we Lwowie? Jak kształtowana jest historiografia i polityka pamięci wokół tych obiektów - na tabliczkach, znakach, wystawach muzealnych, wyobrażeniach ludzi? Jaka jest rola tych obiektów polityce kulturalnej na poziomie regionalnym i narodowym? W jakim stopniu i przez jakie kanały Lwów bierze udział w europejskich projektach w sferze dziedzictwa kulturalnego, zorientowanych na finansowanie, przekazywanie wiedzy i przyjmowanie decyzji politycznych.

Kluczowymi obiektami badań są budynki kultowe które obecnie nie spełniają funkcji kultowej, takie jak muzea czy galerie, miejsca pamięci, niedawno odnowione cerkwie i miejsca użyteczności publicznej, które są przedmiotem ostrych dyskusji. Oprócz zastosowania podejścia etnograficznego do dziedzictwa architektonicznego Lwowa projekt ma na celu umieszczenie miasta szerszym kontekście religijności postsocjalistycznej i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Czasie prezentacji zostaną zaprezentowane materiały w procesie opracowywania w formie case studies, a nie ostatecznych rezultatów.

Diana Vonnak - doktorantka w Instytucie Antropologii Społecznej im. Maksa Plancka w Niemczech. Obecnie pracuje nad badaniami we Lwowie i jest badaczem wizytującym w Centrum Historii Miejskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują dziedzictwo kulturowe, badania organizacyjne, zmiany społeczne w miastach i podstawy teoretyczne badań społeczno-naukowych.