Kronika i wydarzenia

Kijów i Wielka wojna
26 November 2015

26 listopada 2015 r. o godz. 18.30 w Centrum Historii Miejskiej w ramach programu wystawowego odbędzie się wykład Ołeny Betlij pt. "Miasto w polityce Kijowskiej Dumy Miejskiej w czasie I wojny światowej".

Wyzwania, które stanęły przed Kijowską Dumą Miejską w czasie I wojny światowej, nie były wyjątkowe. Chodziło o wypracowanie polityki społecznej dla wsparcia nowych potrzebujących warstw ludności (na przykład rodzin niższych urzędników), rozbudowę sieci zakładów medycznych, udzielających pomocy rannym i opiekę nad uchodźcami, wyznaczenie szeregu działań dla walki z kryzysem ekonomicznym i paliwowym, itp. Jednocześnie deputowani dumy nie pozostawiali na uboczu kwestii rozbudowy Kijowa. Interesujące, że w tym okresie zwracają oni uwagę nie tylko na ulepszenie infrastruktury, rozszerzenie miasta przez włączenie do niego miejscowości podmiejskich, ale także kwestii rozwoju miasta jako takiego. Obraz Kijowa, funkcjonalność miasta, urządzenie przestrzeni miejskiej, wypracowanie efektywnej polityki miejskiej mającej na celu przekształcenie Kijowa w działający żywy organizm – to problemy, które chciała rozwiązać Duma. Właśnie na rozpatrzeniu tych aspektów Ołena Betlij skoncentrгuje się w swoim wykładzie. 

Ołena Betlij – doktor nauk historycznych, doktorantka Katedry Historii Uniwersytetu Narodowego Akademia Kijowsko-Mohylańska. Tematyka badań naukowych: społeczna historia Kijowa w czasie I wojny światowej i rewolucji; dyskursywane praktyki przestrzeni europejskiej, polityka tożsamości w kontekście procesów eurointegracji. Prowadzi wykłady – studia miejskie; mapy mentalne przestrzeni europejskiej i historia państw Europy Środkowo-Wschodniej 1989-2007.