Kronika i wydarzenia

Teatr i miasto
11 November 2015

11 listopada 2015 r. o godz. 19.00 odbędzie się trzecia rozmowa z cyklu dyskusji Teatr:InsideOut, który jest wspólnym projektem Centrum Historii Miejskiej i Pierwszej Sceny Dramaturgii Wspólczesnej Drama.UA – "Miasto: scena i za kulisami".

Teatr istnieje w przestrzeni i czasie – jego fizyczna i symboliczna lokalizacja jest wyznaczana przez szereg czynników, pośród których są czynniki prestiżu, centralności i/lub pereferyjności, a także zaznaczenie związku z pewną grupą ludzi (pewne teatry są kojrzone z publicznością dziecięcą, inne – z turystami lub środowiskiem artystycznym). Obecnie teatr jest przede wszystkim fenomenem miejskim i miasto jako przestrzeń i jako wspólnota widzów, krytyków, zespołów twórczych i ludzi obojętnych wobec teatru jest przyczyną i skutkiem szeregu procesów teatralnych. Środowisko miejskie w wielu punktach wyznacza cechy teatru, jednak i teatr może być katalizatorem przy kształtowaniu się społeczności i przekazywać pewne wartości. Właśnie o komunikacji między miastem i teatrem i o miejskiej infrastrukturze teatralnej planujemy porozmawiać tym razem.

Spotkanie odbędzie się w formie dyskusji, z udziałem teatrologa Mai Harbuziuk, historyka Oksany Dudko i dziennikarza Andrija Bondarenki. Do udziału w dyskusji zaproszono również dyrektorów i przedstawicieli wszystkich teatrów Lwowa, krytyków teatralnych, menadżerów kultury oraz urbanistów. Moderatorem spotkania będzie kulturolog Zoriana Rybczyńska.

Rozmowa odbędzie się na Pierwszej Scenie Dramaturgii współczesnej Drama.UA (ul. Gródecka 36, wejście z podwórza), która jest miejscem refleksji i kształtowania nowych wizji teatru na Ukrainie. Wstęp wolny.