Kronika i wydarzenia

Badaczka wizytująca
31 October 2015

Centrum Historii Miejskiej jest zainteresowane rozwojem międzynarodowej współpracy naukowej. Dobrą tradycją stało się już goszczenie u nas przez dłuższy okres badaczy różnych dyscyplin z różnych krajów. W poprzednich latach naszymi badaczkami wizytującymi były Mayhill Fowler and Ashley Bigham. W tym roku z radością witamy w Centrum Dianę Vonnak.

Jej praca naukowa poświęcona jest spuściźnie religijnej i polityce kulturalnej Lwowa z akcentem na dawne budynki sakralne, które obecnie funkcjonują jako galerie, muzea czy miejsca pamięci. Ciekawi ją także rola, jaką odgrywa dziedzictwo w przestrzeni publicznej miasta, konflikty różnych form polityki pamięci, a także jak miejscowi i międzynarodowi gracze rozwiązują takie konflikty. Jak badaczka wizytująca Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pracuje ona nad rocznymi badaniami terenowymi, materiały będą opublikowane w ramach projektu "Interaktywny Lwów".

Diana ukończyła budapesztański Uniwersytet im. Loránda Eötvösa (2012) i Uniwersytet w Durham (2013). Obecnie jest doktorantką w Instytucie Antropologii Społecznej im. Maxa Plancka i pracuje w ramach interdyscyplinarnej szkoły badawczej "ANARCHIE – Antropologia, archeologia i historia Eurazji". Wcześniej Diana była koordynatorem Erasmus College for Advanced Studies w Budapeszcie (2011-12) i studentką wizytującą na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (2011). Otrzymała stypendia Erasmus College for Advanced Studies, rządu Węgier i Uniwersytetu Energetyki w Durham. Diana pracowała także jako badacz-stażysta przy Uniwersytcie Energetyki w Durham, gdzie badała postawy społeczne wobec spuścizny architektonicznej  i możliwości innowacji w sferze energetyki stałej w Himalajach indyjskich.