Kronika i wydarzenia

Mayhill Fowler
28 maj 2009

28 maja o godz. 17.00 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja stypendystki Centrum Mayhill Fowler na temat "Cafe Piekło: kształtowanie się radzickiego ukraińskiego beau monde’u w Charkowie lat 20. XX w."

Mayhill Fowler jest doktorantką wydziału historii Uniwersytetu Princeton. Temat jej pracy doktorskiej: „Beau monde: państwo i scena na skraju imperium. Rosja i radziecka Ukraina, 1916-1941”. Mayhill Fowler ukończyła studia z dziedziny literatury rosyjskiej oraz studia aktorskie.


 

Na seminarium stypendystka mówiła o sztuce z 1929 r. pt. "Halo na fali 477", wystawionej w teatrze "Berezil" Łesia Kurbasa w Charkowie. Było to pierwsze ukraińskojęzyczne przedstawienie rewiowe na radzieckiej Ukrainie, które jednocześnie podkreśliło ukształtowanie się elity kulturalnej w młodej stolicy.

Szerszy kontekst projektu, który również był przedmiotem dyskusji w czasie spotkania, obejmował:

- relacje między sztuką i władzą radziecką w okresie międzywojennym;
- kształtowanie się elity artystycznej;
- projekt stworzenia kultury, która byłaby jednocześnie współczesna i miejska oraz ukraińska.