Kronika i wydarzenia

A gdzie jest Europa Wschodnia?
3 October 2015
Jak powstała i czym była Europa Wschodnia dla jej sąsiadów w XIX-XX w.? Jak zmieniało się wyobrażenie o niej po rozpadzie Związku Radzieckiego? Czym jest Europa Wschodnia dziś? Rozszerzenie Unii Europejskiej, zdawało się, miało by zdezaktualizować, albo przynajmniej osłabić przestarzałe wyobrażenie o podziale na Wschód i Zachód. A jednak 25 lat po upadku bloku socjalistycznego ten pojęcie istnieje i jest przedmiotem szerokich dyskusji polityków, działaczy społecznych i naukowców.

3 października 2015 r. o godz. 19.00 prof. Larry Wolff, historyk, dyrektor Centrum Studiów Europejskich i Śródziemnomorskich Uniwersytetu w Nowym Jorku wygłosi wykład na temat: "Idea Europy Wschodniej po Zimnej Wojnie".

Wykład odbędzie się w Centrum Historii Miejskiej w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Wykład odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji "Gdzie się kończy Zachód?", która odbędzie się w dn. 3-4 października 2015 r. Celem konferencji jest stworzenie miejsca dla dyskusji między intelektualistami – naukowcami, politykami, artystami – z zachodniej, środkowej i wschodniej Europy. Uczestnicy będą rozmawiać na takie tematy, jak obraz "zachodu" na wschodzie, "wschodu" na zachodzie, pojęcie "granicy", "ideologii wschodniości" i "orientalizm", które tworzą obrazy środkowej i wschodniej Europy. Wydarzenie jest wynikiem współpracy członka Europarlamentu, profesora Zdzisława Krasnodębskiego i Fundacja New Direction - the Foundation for European Reform, Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie i Centrum Historii Miejskiej.

Konferencja odbywa się w ramach II Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej, który swoim honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzeja Dudy.
Więcej na temat projektu można przeczytać tu: http://www.facebook.com/Krasnodebski

Wydarzenie można także śledzić przez profil @TworcydlaRP lub korzystając z hashtagu #TheBorderOfTheWest, a także oglądać na żywo tu: http://polskawielkiprojekt.pl/transmisja-online/

Więcej na temat konferencji można dowiedzieć się od Aleksandry Zamarajewej za pośrednictwem poczty elektronicznej: aleksandra.zamarajewa@ep.europa.eu

Program konferencji