Kronika i wydarzenia

Historia Holocaustu
3 October 2015

W dn. 3-8 października 2015 r. odbędzie się Ósme Doroczne Seminarium Oświatowo-Metodyczne dla wykładowców historii i dyscyplin humanistycznych "Historia Holocaustu na teranach Ukrainy Zachodniej i Polski". Seminarium będzie się składało z wykładów i dyskusji, a także odwiedzin miejsc pamięci związanych z tragedią Holocaustu na terenie Ukrainy Zachodniej i Polski.

Pierwszy dzień seminarium odbędzie się w Centrum Historii Miejskiej i poświęcony będzie spuściźnie historycznej społeczności żydowskiej na Ukrainie Zachodniej oraz kulturze pamięci o Holocauście w ZSRR i na współczesnej Ukrainie. 3 października uczestnikom seminarium zostaną przedstawione projekty i zasoby Centrum Historii Miejskiej, związane z dziedzictwem żydowskim i historią Lwowa, oraz szerzej, dawnej Galicji. Tego samego dnia o godz. 15.00 Iryna Skłokina wygłosi wykład pt. "Kultura pamięci o Holocauście w Związku Radzieckim i niepodległej Ukrainie".

Problematyka seminarium – historia i kultura Żydów polskich i zachodnioukraińskich w przededniu i w czasie II wojny światowej. Seminarium będzie się odbywało we Lwowie, Warszawie i Lublinie. Uczestnicy odwiedzą Memoriały Ofiar Holocaustu na terenie Polski – muzea i kompleksy pamięci w miejscach dawnych nazistowskich obozów śmierci Bełżec, Majdanek, a także niedawno otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w Warszawie i zapoznają się z jego programami oświatowymi. Uczestnicy seminarium będą mieć także możliwość omówienia kwestii związanych z historią Holocaustu z naukowcami i wykładowcami polskimi oraz wzbogacenia się o doświadczenia wykładania Holocaustu przez polskich kolegów, pracowników oświatowych.

Program seminarium

Seminarium jest organizowane przez Ukraińskie Centrum Badania Historii Holocaustu (Kijów) we współpracy z centrum "Teatr Brama Grodzka" (Lublin) oraz przy udziale Centrum Historii Miejskiej przy wsparciu Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i Konferencji Materialnych Roszczeń Żydowskich wobec Niemiec.