Kronika i wydarzenia

Miasto Uralmasz
8 October 2015

8 października 2015 r. Mychajło Ilczenko wygłosił wykład pt. "Socjalistyczne miasto Uralmasz między "dziedzictwem kulturowym" a "utopią": jak mówić dziś o architekturze awangardowej".

Architektura awangardowa zmieniła się ostatnio w zjawisko, zainteresowanie którym rośnie nie tylko wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, ale i działaczy społecznych, artystów, urbanistów, projektantów i specjalistów z innych dziedzin. W budynkach z okresu awangardy widzą oni świadectwo minionej epoki, symbole miejskie, obrazy artystyczne, "miejsca pamięci" i nowe przestrzenie kultury. W takich warunkach zainteresowanie spuścizną awangardy przewiduje nie tylko i nie tyle rozwiązania urbanistyczne, ile pracę z sensami i znaczeniami, którymi wypełniona jest architektura. Dlatego należy zrozumieć, jakie dyskursy i próby mówienia o architekturze awangardowej składają się dziś na dyskusję publiczną. Historia budownictwa socjalistycznego miasta Uralmasz, którą można opisać przez pryzmat różnych kategorii – od "miasta przyszłości" do "niezrealizowanej utopii" – daje szerokie pole dla nowych interpretacji i sposobów odczytania architektury awangardowej.

Myhajło Ilczenko – badacz socjologii przestrzeni miejskiej, transformacji postradzieckich i metodologii nauk społecznych. Autor licznych publikacji na temat współczesnych badań instytucjonalnych oraz urbanistyki. W 2011 r. obronił doktorat z politologii. Uczestnik szeregu projektów badawczych, naukowo-oświatowych i artystycznych związanych z architekturą awangardy. Współpracownik naukowy Instytutu Filozofii i Prawa Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk.