Kronika i wydarzenia

Śmiech przez łzy
30 October 2015

30 października 2015 r. o godz. 18.00 w Centrum Historii Miejskiej w ramach programu wystawowego będzie miał miejsce wykład "Śmiech przez łzy: życie codzienne w rewolucyjnej Ukrainie (1917-22)". Historyk Stepan Wełyczko opowie o wyzwaniach, z którymi zetknęli się ludzie w ogarniętym rewolucją kraju i startegiach, które wybierali aby przeżyć w warunkach powojennego chaosu i kryzysu.

Dla większości ludzi którzy przeżyli wydarzenia lat 1917-1921 na Ukrainie interesy narodowe i wymagania społeczne zagubiły się codziennej walce o przetrwanie – uważa badacz Stepan Wełyczenko. Na podstawie dokumentów archiwalnych, publikacji w prasie i relacji świadków historyk dochodzi do wniosku, że zmiany reżimów politycznych odbywały się niezauważone do czasu, kiedy nie zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu ludności. Mieszkańcy ukraińskich miast i miasteczek musieli dawać sobie radę w warunkach masowej inflacji i wysokich podatków, pogromów i nieporządku na ulicach, brakiem towarów pierwszej potrzeby, fatalnych warunków sanitarnych i epidemii. Czasie wykładu mowa o tym, jak te i inne wyzwania wpłynęły na kształtowanie się tożsamości narodowych i lojalności politycznej w rewolucyjnej Ukrainie.

Stepan Wełyczko – historyk, pracownik naukowy Katedry Studiów Ukraińskich Uniwersytetu w Toronto. Ostatnie książki: "State Building in Revolutionary Ukraine: A Comparative Study of Governments and Bureaucrats, 1917–1922" (Торонто, 2010), "Painting Imperialism and Nationalism Red. The Ukrainian Marxist Critique of Russian Communist Rule in Ukraine 1918-1922" (Topoнто, 2015).