Kronika i wydarzenia

Niespodziwane spotkanie
16 October 2015

16 października 2015 r. w Centrum Historii Miejskiej w ramach programu wystawowego odbędzie się wykład pt. "Niespodziwane spotkanie. Madryt i awangarda w czasie I wojny światowej". Kurator i historyk sztuki Piotr Rypson opowie, jak wojna zmieniła ludzkie losy i kierunki artystyczne w Europie i daleko poza jej granicami.

Rok 1914, który spustoszył Europe podczas I Wojny Światowej, oznaczał dla Madrytu początek rozkwitu miasta jako kosmopolitycznej metropolii kulturalnej. Wielu uchodźców z Francji, w tym liczni cudzoziemcy – Polacy, Ukraińcy, Niemcy – znalazło schronienie w neutralnej Hiszpanii, niekiedy na wiele lat.

Znaleźli się wśród nich wybitni twórcy, którzy odegrają ważną rolę w kształtowaniu się modernizmu madryckiego. Co istotne – spotkali oni wówczas całe pokolenie młodych twórców przybyłych z Ameryki Łacińskiej, a pomiędzy nimi przyszłe sławy: Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, Rafael Barradas i inni poeci i artyści, których twórczość stanowić będzie podwaliny modernizmu latynoamerykańskiego. Na tle tego egzotycznego z pozoru środowiska przestawimy postaci polskiej kolonii artystycznej w Madrycie i inny niż zwykle wariant awangardowych pokrewieństw.

Wykład odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Piotr Rypson – polski historyk sztuki, kurator, krytyk, historyk literatury i publicysta. Pracuje jako zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. W roku 2000 otrzymał stopień doktora za badania „Poezja wizulana w Polsce od XVI do XVIII w.”. Był kuratorem wystaw artystów takich jak Zbigniew Libera, Magdalena Abakanowicz, Dick Higgins, Andrzej Dłużniewski, Maria Jarema, Stefan i Franciszka Themerson.We współpracy z: