Kronika i wydarzenia

Prezentacja multimedialna Piotra Piluka
16 kwiecień 2009

16 kwietnia w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja multimedialna fotografii żydowskich zabytków Wielkopolski, które Piotr Piluk zrobił w latach 1989-2008. Ukazuje dziedzictwo kulturowe Żydów polskich, w takich miastach jak Kalisz czy Konin oraz Żydów niemieckich w takich miastach jak Poznań, Ostrów, Buk czy Leszno. Poprzez język fotografii autor przepisuje ślady, jakie zostały po dawnych społecznościach żydowskich regionu położonego na pograniczu polskio-niemieckim.

 


Spotkanie i prezentacja multimedialna były połączone z prezentacją miesięcznika "Słowo Żydowskie" wydawanego w Warszawie. Uczestnicy otrzymali bezpłatne, promocyjne egzemplarze styczniowego wydania poświeconego tematyce żydowskiego dziedzictwa kulturowego w Poznaniu i Wielkoplsce.

 

Piotr Piluk jest niezależnym fotografem, publicystą i dokumentalistą realizującym od wielu lat własny projekt "Ślady Obecności" przedstawiający relikty żydowskie w przestrzeniach miejskich Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje fotografie prezentował w Polsce, Niemczech, Anglii, Bułgarii, Szwecji, na Ukrainie i w USA. Jest członkiem zarządu głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, pracuje w redakcji "Słowa Żydowskiego / Dos Jidisze Wort" w Warszawie. Był stypendystą m.in. YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku i Goethe Institut w Berlinie.W październiku 2008 roku autor uczestniczył w konferencji "Żydowskie dziedzictwo i historia w miastach Europy Środkowo-Wschodniej" zorganizowanej przez Centrum historii Miejskiej we Lwowie.