Kronika i wydarzenia

Prezentacja Ołeksija Musijezdowa
21 maj 2009

21 maja 2009 roku o godz. 17.00 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja stypendysty Centrum, Ołeksija Musijezdowa. pt. "Tożsamość Charkowa: wyobrażenia o mieście i jego historii jako czynnik identyfikacji". Ołeksij Musijezdow wykłada na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. W. N. Karazina, jest pracownikiem naukowym katedr socjologii i ukrainoznawstwa. Jego zainteresowania obejmuję opinie na temat specyfiki Charkowa.

Podczas prezentacji omówione zostali następujące kwestie odbioru Charkowa przez jego mieszkańców:
- jak mieszkańcy opisują specyfikę Charkowa;
- jak opisywani są charkowianie;
- do jakich innych miast Charków jest lub nie jest podobny;
- do kogo są lub nie są podobni jego mieszkańcy;
- w czym przejawiają się te podobieństwa i różnice;
- co ukształtowało specyfikę Charkowa – jakie okresy lub wydarzenia historyczne wywarły największy wpływ na Charków i jego mieszkańców;
- na ile ten obraz miasta pokrywa się z tym, który popularyzowany jest przez "miejskich ideologów";
- jak Charków postrzegany był w przeszłości.