Kronika i wydarzenia

Brody jako miasteczko przygraniczne
31 marzec 2009

31 marca o godz. 17.00 odbyła się prezentacja Börriesa Kuzmany (Wiedeń), który opowiedział o historii Brodów pod rządami Habsburgów. Temat prezentacji: "Brody jako miasto przygraniczne. Polscy powstańcy, żydowscy uchodźcy, centrum kontrabandy". Börries Kuzmany studiował historię i język rosyjski w Wiedniu, Paryżu i Moskwie; obecnie przygotowuje pracę doktorską na uniwersytecie w Wiedniu i na Sorbonie. W ostatnich latach brał udział w finansowanych przez Austriacką Fundację Nauki projektach badawczych pt. "Wielokulturowe przygraniczne miasta na peryferiach monarchii Habsburgów i Imperium Rosyjskiego" (2004-2006) oraz "Peryferia imperium: religia, wojna i szlachta" (2007-2008).

Referent opowiedział o trzech charakterystycznych grupach i cechach przygranicznego miasteczka Brody w XIX w. - polskich powstańcach z 1863 roku, żydowskich uchodźcach, którzy uciekali przed pogromami w latach 1881-1882, oraz o mieście jako centrum kontrabandy. Przez cały XIX w. Brody były nie tylko jednym z najważniejszych oficjalnych punktów granicznych między Austro-Węgrami i Rosją; zaczęły też odgrywać ważną rolę we wszystkich aspektach nieoficjalnego ruchu przez granicę, nie w ostatniej kolejności poprzez aktywną współpracę miasteczka z sąsiednim Radziwiłłowem. Niejednokrotnie Brody był miejscem schronienia dla prześladowanych Polaków oraz Żydów, którzy uciekali z carskiej Rosji, a także dla dezerterów i przemytników. Brody znane były z obrotu granicznego, tak legalnego, jak i nielegalnego, nawet podczas spadku liczby ludności i pogłębiającego się upadku gospodarczego.