Kronika i wydarzenia

Prezentacja Oleny Dobosz
28 kwiecień 2009

28 kwietnia o godz. 17.30 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja Oleny Dobosz pt. "Społeczno-psychologiczna charakterystyka obrazu Lwowa wśród studentów".

Podczas seminarium omówione zostaną następujące kwestie:

- miasto jako złożona przestrzeń społeczno-kulturowa;
- specyfika odbioru przez człowieka środowiska miejskiego;
- obraz miasta – złożony konstrukt psychologiczny;
- podejścia teoretyczne do badań obrazu miasta;
- charakterystyka społeczno-przestrzennej struktury Lwowa;
- struktura obrazu Lwowa wśród studentów;
- symbole tożsamości miejskiej Lwowa.

Prócz krótkiego wstępu do teoretycznych aspektów tematu, Olena Dobosz przedstawiła analizę rezultatów swoich badań empirycznych na temat społeczno-psychologicznej charakterystyki obrazu Lwowa, przeprowadzonych w 2008 roku wśród studentów lwowskich szkół wyższych.

Podczas seminarium referentka spróbowała odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. W jaki sposób studenci odbierają Lwów?
  2. Jakie miejsca w mieście podobają się im, a jakie nie?
  3. Czy odbiór miasta zależy od tego, jak długo i gdzie dana osoba miesza w mieście?  
  4. Jakie miejsca we Lwowie studenci uważają za miejskie symbole?

Olena Dobosz ukończyła Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki. W lipcu 2008 r. uzyskała tytuł magistra psychologii. Obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską pt. "Społeczno-psychologiczna charakterystyka obrazu miasta wśród studentów" na katedrze psychologii wydziału filozofii LNU im. I. Franki. W latach 2007-2008 brała udział we wspólnym ukraińsko-szwedzkim seminarium "Kreatywność i innowacje w teorii i praktyce", w ramach którego pracowała nad pomysłem-projektem "Interaktywne mapy miejskie".