Kronika i wydarzenia

Prezentacja Andrija Portnowa
19 marzec 2009

19 marca o godz. 17.00 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja Andrija Portnowa pt. "Współczesna rosyjska historiografia: imperialny przewrót czy powrót do imperium?". Podczas prezentacji historyk omówił następujące tematy: rosyjska ukrainistyka jako fenomen czasów postradzieckich; "nowa imperialna historia" czy "nowa historia imperium"; "dobre imperium": od Siergieja Szczogoliewa do Alieksieja Millera; Rosja Putina: dylematy narodu i imperium.

Andrij Portnow – historyk, doktor nauk historycznych, specjalizuje się w historii intelektualnej Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w. Studiował historię w Dniepropietrowsku, Warszawie, Lwowie i Tryrze. Od 2007 roku jest redaktorem prowadzącym czasopisma "Ukraina Moderna". Autor ponad 100 artykułów naukowych, m. in. w takich czasopismach jak "Krytyka", "Ab Imperio", "Osteuropa", "Biełaruski Histaryczny Ahliad", "Otieczestwiennyje zapiski", itd. Obecnie pracuje nad książką o ukraińskiej historiografii XX w. i polityce historycznej w postradzieckiej Ukrainie.