Kronika i wydarzenia

Prezentacja Wolodymyra Sklokina
14 kwiecień 2009

14 kwietnia 2009 r. o 17 godz. w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja Wolodymyra Sklokina na temat "Protoindustrializacja i społeczno-kulturowe zmiany w miastach Ukrainy Słobodzkiej (1760-1830)".

Wołodymyr Skłokin – pracownik naukowy Centrum Studiów Ukraińskich im. D. I. Bahalija Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego

Projekt badawczy skupia się na wpływie rozwoju ekonomicznego, w szczególności różnych form protoindustrializacji, na społeczne i kulturowe zmiany, które zachodziły w miastach Ukrainy Słobodzkiej w latach 1760-1830. Podczas prezentacji planowane jest omówienie następujących problemów :
protoindustrializacja jako okres przejściowy między feudalizmem i kapitalizmem: teorie protoindustrializacji w historiografii zachodniej i ich krytyka;
kapitalizm handlowy i protoindustrializacja w miastach słobodzkich;
dynamika procesów urbanizacyjnych w regionie; miasto i wieś Ukrainy Słobodzkiej: rola czynników subiektywnych i obiektywnych w definiowaniu istoty "miasta";
Charków jako stolica Ukrainy Słobodzkiej: przyczyny awansu i specyfika rozwoju;
transformacja wczesnonowożytnego społeczeństwa ukraińskiego w społeczeństwo nowoczesne, industrialne i zurbanizowane: problem wyboru perspektyw analizy.