Kronika i wydarzenia

Kurort Eupatoria
31 October 2013

31 października 2013 roku w Centrum Historii Miejskiej odbyło się kolejne seminarium z serii "Miejska Ukraina", na którym Stanisław Całyk wystąpił z prezentacją pt. "Eupatoria – kurort na przestrzeni trzech stuleci".

Jest to opowieść o tym, jak głuche miasteczko na zachodnim wybrzeżu Krymu zmieniło się w znany w całym państwie kurort. Pierwsza część zmiany – "od dziury do kurortu" – odbyła się na przełomie XIX i XX wieku na skutek wysiłków burmistrza Semena Duwana, który do realizacji swojego planu angażował i aparat administracyjny, i wpływy w Petersburgu, czasami zaś również swoje osobiste środki finansowe. Drugi etap zmian – od kurortu do państwowego kurortu dziecięcego – rozpoczął się w połowie lat 30. XX w. i trwał do końca lat 80. Była to rządowa inicjatywa Moskwy, finansowanie pochodziło z budżetu państwowego. Trzeci etap zmian – od kurortu dziecięcego do kurortu rodzinnego – odbył się na początku XXI w. Inicjatywa należała tym razem do burmistrza Andrija Danyłenki, który umiejętnie wykorzystał obchody 2500-lecia miasta, a także, idąc w ślady Semena Duwana, wciągnął do sprawy zarówno władze miasta, jaki i miejscowy biznes, wykorzystując przy tym swoje wpływy w Kijowie.

Opowieść była zilustrowana archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami.

Autor wykorzystuje materiał zebrany podczas pracy nad książkami "Eupatoria: spacery po małej Jerozolimie" (2007, wydanie rozszerzone i uzupełnione – 2012) oraz "Eupatoria: wędrówki między Wschodem a Zachodem" (w przygotowaniu).

Stanisław Całyk – pisarz, regionalista, historyk. Pracuje jako dokumentalista. Autor kilku książek, a także ponad 700 publikacji na temat historii Ukrainy. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Członek Narodowego Związku Filmowców Ukrainy (scenarzysta).