Wydarzenia według daty

Marinetti we Lwowie
27 kwiecień 2018
27 kwietnia 2018 o godz. 18.30 zapraszamy na wykład Przemysława Strożeka "Marinetti we Lwowie, czyli co się wydarzyło w dniach 11-12 marca 1933 roku".

Filippo Tommaso Marinetti przybył do Lwowa na zaproszenie dyrektora Teatru Wielkiego – Wilama Horzycy by zaszczycić swoją obecnością polską prapremierę swego dramatu "Jeńcy" w reżyserii Wacława Radulskiego i ze scenografią Andrzeja Pronaszki. Marinetti zachwycał się Lwowem i przy każdej sposobności podkreślał piękno tego miasta, a także młodzieńczy entuzjazm tamtejszych środowisk sztuki. Założyciela futuryzmu podejmowano w hotelu George, a lwowskie wystawienie "Jeńców" sam autor uznał za najlepsze, jakie dotychczas widział i przewyższające wcześniejsze włoskie inscenizacje ze scenografiami jednego z najważniejszych scenotechników futuryzmu – Enrica Prampoliniego. Wydarzenie pt. Marinetti we Lwowie, czyli co się wydarzyło w dniach 11-12 marca 1933 roku przygotowane w związku z uczczeniem przyjazdu Marinettiego ma na celu przybliżenie godzinę po godzinie tego, co wydarzyło się we Lwowie i tego, w jaki sposób lwowskie środowiska kulturalne, intelektualiści, krytycy sztuki i artyści reagowali na wizytę jednego z najważniejszych przedstawicieli awangardy i pioniera nowych tendencji w sztuce.

Marinetti był założycielem włoskiego futuryzmu, a jego manifest z 20 lutego 1909 opublikowany w paryskim piśmie "Le Figaro" uznawany jest powszechnie za pierwszy manifest awangardy, który miał na celu wprowadzenie radykalnych zmian w praktyce artystycznej: burzenie muzeów i bibliotek i zwrócenie się w stronę całkowicie nowej sztuki, pozbawionej tradycji i przeszłości. To wlaśnie nastawiony na eksperyment futuryzm włoski, który pragnął zwrócić sztukę w stronę przyszłości, odkrywania tego, co nie odkryte, dał początek wielu nowym ugrupowaniom światowej awangardy.

Mimo, że jego przyjazd odbył się stosunkowo późno, niemal 24 lata od proklamacji futuryzmu i w chwili gdy włoski futuryzm chylił się ku upadkowi, to jednak jego wizyta miała ważne znaczenie dla lwowskich środowisk, które pragnęły nawiązać kontakt z zagranicznymi ośrodkami awangardy.

Wykład odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński.

Przemysław Strożek - adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, badacz włoskiego futuryzmu, polskiej awangardy, podstaw globalnego modernizmu i sztuki współczesnej. Stypendysta Fulbrighta na University of Georgia (Athens, GA), Israel Academy of Sciences (Tel Aviv) i Accademia dei Lincei (Rzym). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz MNiSW w kategorii wybitnego młodego naukowca. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, pierwszej monografii o recepcji włoskiego futuryzmu w Polsce: Marinetti i futuryzm w Polsce (1909–1939). Obecność – kontakty wydarzenia (2012), a także książki o niemieckim dadaizmie: Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada (2016). Obecnie prowadzi badania na temat związków sztuki awangardowej ze sportem w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1939.

Wykład jest częścią programu "Kultura (bez) spacji: o spuściźnie awangardy we Lwowie", odbywającego się we Lwowie w dniach 27-29 kwietnia 2018 roku. Program zorganizowany we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz przy wsparciu Rady miasta Lwowa.

Ilustracja: Prapremiera  spektaklu Filippo Tommaso Marinetti "Jeńcy" w Teatrze Wielkim. Lwów, 11 marca 1933 (Ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie)