Wydarzenia według daty

Neobarok we Lwowie
12 marzec 2018
12 marca 2018 r. о godz. 18.30 zapraszamy na wykład Jurija Biriulowa "Karel Boublík i neobarok w architekturze lwowskiej z końca XIX – początku XX w.".

Karel Boublík (1868 ─ 1925) ─lwowski architekt czeskiego pochodzenia, który kierował biurem technicznym Jana Lewińskiego, pracował w departamencie budowlanym magistratu i był członkiem Towarzystwa uprawnionych budowniczych we Lwowie. Zaprojektował dla Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 roku Salę Koncertową z malowidłami własnego projektu, Pawilon Higieny i Arkę Triumfalną na cześć przyjazdu do Lwowa cesarza Franciszka Józefa I, kierował budową największego pawilonu wystawy – Pałacu Przemysłu (uzupełnił projekt F. Skowrona). Był autorem wielu budynków mieszkalnych z okresu 1897–1914. Karel Boublík amatorsko grał w teatrze i stał na czele towarzystwa "Českábeseda", najstarszego towarzystwa kulturowego poza granicami Czech. Budowle Karela Boublíka są przykładami architektury okresu przejściowego od historyzmu w jego neobarokowym wydaniu do secesji (modernizmu) i zmodernizowanych stylów historycznych.

Wydarzenie jest częścią wykładów "Duma miasta" zorganizowanych przez organizację społeczną "Kontrfors".

Jurij Biriulow ─ historyk sztuki, profesor Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na wydziale historii Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki (1970 – 1975). W roku 1986 obronił doktorat na temat "Styl secesji w sztuce Lwowa z końca XIX – początku XX w."we Wszechzwiązkowym Naukowo-Badawczym Instytucie Historii Sztuki w Moskwie. W 2014 roku we Lwowie obronił rozprawę doktorską na temat "Rzeźba lwowska od połowy XVII do połowy XX w.: od wczesnego klasycyzmu do awangardyzmu. Ewolucja stylów i kwestia kształtowania". W 2011 r. został docentem na katedrze projektowania i podstaw architektury Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska".