Wydarzenia według daty

Oczekiwania (od) architektury
15 luty 2018

15 lutego о godz. 18.30 zapraszamy na wykład Vladimíra Šlapety "Oczekiwania (od) architektury. Projekty modernistyczne w Czechosłowacji, 1918-1939".

Jako nowo utworzone państwo – jedynie sto lat temu – z wysoko rozwiniętymi technologiami po I wojnie światowej, Czechosłowacja stała się na początku XX wieku jednym z krajów przodujących w architekturze funkcjonalizmu, czy inaczej modernizmu. Inspirując się kubizmem, szkołą Bauhauzu, radzieckim konstruktywizmem, holenderskim ruchem "DeStijl" oraz twórczością Le Corbusier, czescy architekci projektowali budowle demonstrujące modernistyczny i liberalny duch demokratycznej Czechosłowacji. Awangardowa działalność architektów w Pradze i Brnie oraz industrialne planowanie urbanistyczne w Zlinie głęboko sprzyjały rozwojowi funkcjonalizmu w Europie.

Lekcję będzie moderować Lina Dehtiariowa. Lina pracuje nad badaniem architektury modernizmu, m.in. w Użhorodzie.

Wykład odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Vladimír Šlapeta – czeski architekt, historyk architektury, profesor. Po ukończeniu nauki na Politechnice Czeskiej w Pradze (ČVUT) w roku 1972 zaczął pracować jako architekt w Ostrawie. W 1973-1991 kierował działem architektury Narodowego Muzeum Techniki w Pradze. W 1991-1997 oraz 2003-2006 – dziekan wydziału architektury Politechniki Czeskiej w Pradze. W 2006-2010 – dziekan wydziału architektury Politechniki w Brnie (VUT), gdzie pracuje też obecnie. Jako gościnny wykładowca wygłaszał odczyty na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, Uniwersytecie Lublańskim. Jest członkiem honorowym Amerykańskiego Instytutu Architektury (AIA), Niemieckiej Asocjacji Architektów (BDA), Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich (RIBA). Autor wielu publikacji nt. architektury XX wieku, architektury współczesnej i urbanistyki.

Wydarzenie jest zorganizowane we współpracy z Czeskim Centrum.