Ogłoszenie

Otwarty wakat

Centrum Historii Miejskiej zaprasza do składania podań na wakat menedżera(ki) z działalności administracyjnej.

Menedżer(ka) z działalności administracyjnej organizuje potoczną pracę biura i czuwa nad nią, prowadzi dokumentację Centrum oraz odpowiada za logistykę i przeprowadzenie wydarzeń (wykładów, seminariów, dyskusji, konferencji, warsztatów, szkół letnich), od organizacji do nawiązania komunikacji i zabezpieczenia warunków dla uczestników wydarzenia/programu (korespondencja, bilety, wyżywienie, zakwaterowanie, zwiedzanie, kawy-przerwy i in.). Ważną częścią pracy jest współpraca z kierownictwem, kierownikami projektów, badaczami i administracją Centrum.

Obowiązki podstawowe:

 • Organizacja efektywnego funkcjonowania biura (odbiór połączeń telefonicznych, faksów, przygotowanie dokumentów i rejestrowanie dokumentów, korespondencja);
 • Logistyka wydarzeń (wykładów, dyskusji, konferencji, seminariów i in.);
 • Zabezpieczenie organizacji wydarzeń akademicznych;
 • Przyjmowanie gości i organizacja spotkań z kierownictwem i pracownikami Centrum;
 • Logistyka programów stypendialnych (korespondencja ze stypendystami, opieka nad nimi z ramienia Centrum na okres stypendium);
 • Asystowanie dyrekcji Centrum;
 • Asystowanie kierownikom projektów.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy nad projektami społecznymi, kulturowymi;
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń i programów;
 • Umiejętność pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;
 • Umiejętności w prowadzeniu korespondencji i dokumentacji projektowej, podsumowaniu projektów i pisaniu sprawozdań;
 • Zamiłowanie do historii, w tym historii miejskiej i urbanistyki;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Umiejętności organizatorskie;
 • Aspiracje zawodowe.

Umiejętności:

 • Umiejętności w prowadzeniu korespondencji biurowej;
 • Umiejętność obsługi komputera i techniki biurowej;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (ponad przeciętna).

Cechy osobiste:

Punktualność, komunikacyjność, dyscyplina, kultura osobista, samoorganizacja, uwaga do szczegółów.

Oferta:

 • Godne wynagrodzenie, gwarancje socjalne;
 • Komfortowe warunki pracy i przyjazny zespół;
 • Możliwość awansu i doskonalenia umiejętności.

Podanie musi zawierać:

 • życiorys / CV;
 • list motywacyjny (1 kartka).

Podania prosimy wysyłać do 1 sierpnia 2017 roku na adres Centrum vacancies@lvivcenter.org.