Poznan

View Full Size Map
Map ID: 230
Original title: Poznań. Plan Centrum
Localization: Poznan
Year: 1988
Scale: 1:9 000
Map size: 52,5x61,5 cm
Publisher: Eugeniusz Romer State Cartographical Publishing House. Warsaw-Wroclaw
Source: Courtesy of Ihor Kotlobulatov
Rights: Ihor Kotlobulatov. Lviv

Tourist Map of Downtown Poznan showing tourist and cultural sites

Legend:

  • The bottom right part of the map holds the map key and scale bar.
  • Below is information on where the map was prepared for printing and published: "Eugeniusz Romer State Enterprise of Cartographic Publishers. Warsaw-Wroclaw” (Państwowe przedsiebiorstwo wydawnictw kartograficznych im.Eugeniusza Romera. Warszawa-Wrocław).
  • “Developed on the basis of materials of the Geodesy and Land Management Department, City Administration Poznan” (Opracowano na podstawie materiałów Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Poznaniu).
  • “Update of map completed in January 1988” (Aktualizację planu zakończono w styczniu 1988 r.).
  • “Touristical content and information by Pawel Anders” (Treść turystyczna i informator opracował Paweł Anders).
  • "Edited by Jadwiga Wasilewska” (Opracowała redaktor Jadwiga Wasilewska).
  • “Technical editing by Irmina Slodkowska” (Opracowanie techn. redaktor Irmina Słodkowska).
  • “Cover design by Ewa Wieczorek” (Projekt okładki Ewa Wieczorek).
  • “Elaborated by Eugeniusz Romer State Enterprise of Cartographic Publishers – Warsaw, 1988” (Opracowanie Państwowego Przedsiebiorstwa Wydawnictw Kartograficznych - Warszawa 1988).
  • The lower left corner contains information about the map’s publication and print run: "Printed by SECP-W-wa, Solec 18. Order No. 9163/88-X-80426-U-112-100 000+300 copies" (Druk PPWK-W-wa, Solec 18.Zam. 9163/88-X-80426-U-112-100 000+300 egz.).