Plan of the City of Drohobych

View Full Size Map
Map ID: 144
Original title: Plan miasta Drohobycza
Localization: Drohobych
Year: с. 1935
Scale: 1:10 000
Map size: 57x41 cm
Publisher: Association of Polish Merchants and Industrialists of South East. Drohobych
Source: Courtesy of Ryszard Hubisz
Rights: Ryszard Hubisz. Crakow

Map of the City of Drohobych, published by the Association of Salespeople and Industrialists of Southeastern Lands of Poland (Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców Polskich Ziem Południowo Wschodnich).

Legend:

  • The upper right corner holds the title: “Map of the City of Drohobych” (Plan miasta Drohobycza).
  • Below is the map’s scale (1:10 000) and the compass rose.
  • The bottom part of the sheet holds a list of 74 objects marked on the map (Objaśnienie do planu) and other information: “Publication funded by the Association of Salespeople and Industrialists of the Southeastern Lands of Poland. Maine Storehouse, A. Lachowicz’s Library – Drohobych, 25 Rynek. Price 50 gr[osz]” (Nakładem Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Polskich Ziem Południowo Wschodnich. Skład Główny w Księgarni A. Lachowicza - Drohobycz, Rynek 25. Cena 50 gr.).