City of Tarnopol. Situational-Contour Map

View Full Size Map
Map ID: 154
Original title: Miasto Tarnopol. Plan sytuacyino warstwicowy
Localization: Ternopil
Year: c. 1938
Scale: 1:5 000
Map size: 112x100 cm
Publisher: Municipality. Ternopil
Source: Courtesy of Ryszard Hubisz
Rights: Ryszard Hubisz. Crakow

Detailed Map of Tarnopol, prepared by K. Weigl, circa 1938.

Legend:

  • The top left corner holds the title: “City of Tarnopol. Situational-Contour Map” (Miasto Tarnopol. Plan sytuacyino warstwicowy) and mentions the numerical scale.
  • The lower left corner contains information on the map’s author and the place the map was printed: “Prepared on the basis of mayor’s office materials by Prof. Dr. K. Weigl. Edition funded by the Tarnopol Mayor’s Office. Printed at Graphical Establishment Ksiaznica-Atlas JSC, Lwow, 20 Gen. Rozwadowskiego St.” (Sporządzono na podstawie materiałów zarządu miejskiego uzupełnionych przez prof. dr. K. Weigla. Nakładem Zarządu miasta Tarnopola. Odbito w Zakł. Graf. S.A. Książnica-Atlas, Lwów, Gen. Rozwadowskiego 20).