Poznan

Metadata Other Info
Description
Map ID: 230
Original Title: Poznań. Plan Centrum
Localization: Poznan
Year: 1988
Scale: 1:9 000
Map Size: 52.5x61,5 cm
Publisher: Eugeniusz Romer State Cartographical Publishing House. Warsaw-Wroclaw
Source: Courtesy of Ihor Kotlobulatov
Copyright: Ihor Kotlobulatov. Lviv
Tourist Map of Downtown Poznan showing tourist and cultural sites published in 1988
Objects by Type
Objects by District
Files
Other Maps
Legend
 • The bottom right part of the map holds the map key and scale bar.
 • Below is information on where the map was prepared for printing and published: "Eugeniusz Romer State Enterprise of Cartographic Publishers. Warsaw-Wroclaw” (Państwowe przedsiebiorstwo wydawnictw kartograficznych im.Eugeniusza Romera. Warszawa-Wrocław).
 • “Developed on the basis of materials of the Geodesy and Land Management Department, City Administration Poznan” (Opracowano na podstawie materiałów Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Poznaniu).
 • “Update of map completed in January 1988” (Aktualizację planu zakończono w styczniu 1988 r.).
 • “Touristical content and information by Pawel Anders” (Treść turystyczna i informator opracował Paweł Anders).
 • "Edited by Jadwiga Wasilewska” (Opracowała redaktor Jadwiga Wasilewska).
 • “Technical editing by Irmina Slodkowska” (Opracowanie techn. redaktor Irmina Słodkowska).
 • “Cover design by Ewa Wieczorek” (Projekt okładki Ewa Wieczorek).
 • “Elaborated by Eugeniusz Romer State Enterprise of Cartographic Publishers – Warsaw, 1988” (Opracowanie Państwowego Przedsiebiorstwa Wydawnictw Kartograficznych - Warszawa 1988).
 • The lower left corner contains information about the map’s publication and print run: "Printed by SECP-W-wa, Solec 18. Order No. 9163/88-X-80426-U-112-100 000+300 copies" (Druk PPWK-W-wa, Solec 18.Zam. 9163/88-X-80426-U-112-100 000+300 egz.).
Expand map Reset map to its original position Show all objects on map Hide all objects on map Link to the current map position Send Comments
Завантаження ...
Закрити
Скопіюйте цей лінк:
Urban Maps Digital
Urban Maps Digital
Center for Urban History of East Central Europe
 1. Home » 
 2. Urban Maps Digital » 
 3. Browse map
українська | english