Former Baczewski Factory ()Address:
Vul. Khmelnytskoho, 114