St. Onuphrius Monastery ()Address:
Vul. Khmelnytskoho, 36