St. Nicholas Church ()Address:
Vul. Khmelnytskoho, 28