Search Library

Results: 1-10 з 808
Schmid, Ulrich Ukraine: Contested Nationhood in a European Context
Call #: HIGE.10016.BK
Published: London, New York, Routledge, 2019
Connelly, John From Peoples into Nations: A History of Eastern Europe
Call #: HIGE.10013.BK
Published: Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2020
Petrenko, Mykola Kolyvo. Nad hlybynamy chasu: eseyi
Call #: HIGE.10002.BK
Published: Lviv, Spolom, 2017
Myshanych, O. V. Litopys Ruskyy
Call #: HIGE.10001.BK
Published: Kyyiv, Vydavnytstvo "Dnipro", 1989
Polonska-Vasylenko, Nataliya Istoriya Ukrayiny (vid polovyny XVII storichchya do 1923 roku), II tom
Call #: HIGE.10000.BK
Published: Myunkhen, Ukrayinske vydavnytstvo, 1976
Kupchynskyy, Oleh (red.) Zapysky naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. Pratsi filolohichnoyi sektsiyi, Tom CCXXXIV
Call #: HIGE.09999.PE
Published: Lviv, Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka u Lvovi, 1997
Ilnytskyy, Mykola, Kupchynskyy, Oleh (red.) Zapysky naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. Pratsi filolohichnoyi sektsiyi, Tom CCXXIX
Call #: HIGE.09997.PE
Published: Lviv, Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka u Lvovi, 1995
Ilnytskyy, Mykola, Kupchynskyy, Oleh (red.) Zapysky naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. Pratsi filolohichnoyi sektsiyi, Tom CCXXIV
Call #: HIGE.09996.PE
Published: Lviv, Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka u Lvovi, 1992
Ilnytskyy, Mykola, Kupchynskyy, Oleh (red.) Zapysky naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. Pratsi filolohichnoyi sektsiyi, Tom CCXXI
Call #: HIGE.09995.PE
Published: Lviv, Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka u Lvovi, 1990


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: