Search Library

Results: 61-70 з 402
Zhurko, Slavomyr Yatsek (red.) Myr dlya svitu
Call #: PSSA.08821.BK
Published: Lyublin, Vydavnytstvo Lyublinskoho katolytskoho universytetu, 2006
Tkachuk, Anatoliy Derzhavna polityka: vid asymetriyi do solidarnosti
Call #: PSSA.08813.BL
Published: Kyyiv, Lehalnyy status, 2013
Zaets, Dmytryy, Rudoy, Roman (red.) Soobshcha. Opyt razvytyya dobrososedstva uchrezhdenyyamy kultury. Vypusk №2, 2016
Call #: PSSA.08789.BL
Published: Moskva, Moskovskyy mnohofunktsylonalnyy kulturnyy tsentr, 2016
Capet, Antoine The Representation of Working People in Britain and France: New Perspectives
Call #: PSSA.08727.BK
Published: Cambridge Scholars Publishing, 2009
Rorty, Richard Contingency, Irony, and Solidarity
Call #: PSSA.08637.BK
Published: Cambridge, 1989
Ingarden, Roman Wykłady i dyskusje z estetyki
Call #: PSSA.08615.BK
Published: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: