Search Library

Results: 41-50 з 275
Maczak, Antoni Eine Kutsche ist wie eine Straßendirne ...: Reisekultur im Alten Europa
Call #: HIEL.08307.BK
Published: Paderborn, Schöningh Paderborn, 2017
Blecking, Diethelm Vom Konflikt zur Konkurrenz: Deutsch-polnisch-ukrainische Fußballgeschichte
Call #: HIEL.08200.BK
Published: Verlag Die Werkstatt GmbH, 2014
Katz, James Connections: Social and Cultural Studies of the Telephone in American Life
Call #: HIEL.08007.BK
Published: New Brunswick, Transaction Publishers, 1999
Ushakyn, Serhey, Holubev, Aleksey XX vek: Pysma voyny
Call #: HIEL.07904.BK
Published: Moskva, Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2016
Miller, Daniel Stuff
Call #: HIEL.07880.BK
Published: Cambridge, Polity Press, 2016
Goffman, Erving The Presentation of Self in Everyday Life
Call #: HIEL.07845.BK
Published: New York, Anchor Books, 264
Harris, Steven Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and Everyday Life After Stalin
Call #: HIEL.07825.BK
Published: Washington, Woodrow Wilson Center Press, 2013
Nikolayeva, Anna Viruvannya u povsyakdennomu zhytti ukrayintsiv (kinets KhIKh-pochatok KhKhI st.)
Call #: HIEL.07794.BK
Published: Kharkiv, Kharkivskyy pryvatnyy muzey miskoyi sadyby, 2009
Posokhov, Serhiy (red.) Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Vypusk 44
Call #: HIEL.07787.PE
Published: Kharkiv, KhNU imeni V. N. Karazina, 2011


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: