Search Library

Results: 1-10 з 339
Hale-Dorrell, Aaron Corn Crusade. Khrushchev's Farming Revolution in the Post-Stalin Soviet Union
Call #: HGPW.10042.BK
Published: New York, Oxford University Press, 2019
Smith, Kathleen E. Moscow 1956: The Silenced Spring
Call #: HGPW.09939.BK
Published: Cambridge, London, Harvard University Press, 2017
Harris, James R. The Great Urals: Regionalism and the Evolution of the Soviet System
Call #: HGPW.09882.BK
Published: Ithaca, London, Cornell University Press, 1999
Kahanov, Yuriy Konstruyuvannya "radyanskoyi lyudyny" (1953-1991): ukrayinska versiya
Call #: HGPW.09881.BK
Published: Zaporizhzhya, Inter-M, 2019
Moroz, Rayisa Proty vitru. Spohady druzhyny ukrayinskoho politv'yaznya
Call #: HGPW.09815.BK
Published: Lviv, Svichado, 2005
Kotkin, Stephen, Gross, Jan Tomasz Rok 1989: koniec społeczeństwa nieobywatelskiego
Call #: HGPW.09802.BK
Published: Warszawa, Świat Książki, 2009
Plokhiy, Serhiy Chornobyl. Istoriya yadernoyi katastrofy
Call #: HGPW.09769.BK
Published: Kharkiv, Folio, 2019
Brown, Kate Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future
Call #: HGPW.09715.BK
Published: Penguin Books, 2019
Taubman, William Khrushchev: The Man and His Era
Call #: HGPW.09659.BK
Published: Simon & Schuster, 2017


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: