Search Library

Results: 1-10 з 314
Angrick, Andrej "Aktion 1005" - Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942 - 1945, Band 2
Call #: HGSW.09887.BK
Published: Göttingen, Wallstein Verlag, 2018
Angrick, Andrej "Aktion 1005" - Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942 - 1945, Band 1
Call #: HGSW.09886.BK
Published: Göttingen, Wallstein Verlag, 2018
Serhiychuk, Volodymyr Deportatsiya polyakiv z Ukrayiny
Call #: HGSW.09853.BK
Published: Kyyiv, Ukrayinska vydavnycha spilka, 1999
Dąmbski, Stefan Egzekutor
Call #: HGSW.09852.BK
Published: Warszawa, Ośrodek Karta, 2013
Reysner, Larysa Front
Call #: HGSW.09734.BK
Published: Moskva, Common place, 2018
Vlasov, Konstantyn Voyna hlazamy kharkovskoho podrostka
Call #: HGSW.09733.BK
Published: Kharkov, Lytera Nova, 2019
Bakhuryn, Yuryy Front y tyl Velykoy voyny
Call #: HGSW.09732.BK
Published: Moskva, Pyatyy Rym, 2019
Plokhy, Serhii Yalta: The Price of Peace
Call #: HGSW.09661.BK
Published: Penguin Books, 2011
Manley, Rebecca To the Tashkent Station: Evacuation and Survival in the Soviet Union at War
Call #: HGSW.09658.BK
Published: Ithaca, London, Cornell University Press, 2009


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: