Search Library

Results: 31-40 з 2755
Gorska, Bożena Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie
Call #: UHUA.10055.BK
Published: Kraków, Wysoki Zamek, 2017
Campkin, Ben, Duijzings, Ger (eds.) Engaged Urbanism: Cities and Methodologies
Call #: UHGE.10051.BK
Published: London, New York, I.B.Tauris, 2016
Robinson, Jennifer Ordinary Cities: Between Modernity and Development
Call #: UHGE.10050.BK
Published: London, New York, Routledge, 2006
Caldeira, Teresa P.R. City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo
Call #: UHGE.10036.BK
Published: Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2000
Drexler, Ignacy Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej
Call #: UHGE.10024.BK
Published: Lublin, Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1921, 2008


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: