Search Library

Results: 131-140 з 2720
Szafrańska, Ewa Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym: Geneza, rozwój, przemiany, percepcja
Call #: UHPL.09680.BK
Published: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Reklaitė, Julija (red.) Kowno. XX-XXI wiek. Przewodnik architektoniczny
Call #: UHPL.09679.BK
Published: Centrum Architektury, 2019
Mika, Grzegorz Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury
Call #: UHPL.09678.BK
Published: Warszawa, Skarpa Warszawska, 2017
Perloff, Marjorie Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej
Call #: UHAT.09677.BK
Published: Wrocław, Wydawnictwo Ossolineum, 2018
Shevchenko, Olga Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow
Call #: UHRU.09672.BK
Published: Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2008
Murawski, Michal The Palace Complex: A Stalinist Skyscraper, Capitalist Warsaw, and a City Transfixed
Call #: UHPL.09671.BK
Published: Bloomington, Indiana University Press, 2019
Goffman, Alice On the Run: Fugitive Life in an American City
Call #: UHUS.09668.BK
Published: New York, Picador, 2015


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: