Search Library

Results: 31-40 з 56
Kałamajska-Saeed, Maria (ed.) Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego /Tom 1/
Call #: UHBA.03180.PE
Published: Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2005
Kunčius, Algimantas Vilnius 1960-1970. The Past in Squares
Call #: UHBA.02267.BK
Published: Vilnius, E.Karpaviciaus leidykla, 2007
Filipowicz, Ryszard Klisze pamięci. Z wileńskiej ojczyny
Call #: UHBA.02266.BK
Published: Wrocław, ATUT, 2008
Kersyte, Nastazija (ed.) The Museological Contexts of Vilnius History
Call #: UHBA.02123.BK
Published: Vilnius, Kulturos, filosofijos ir meno institutas, 2008
Sakalauskas, Mečislovas Vilnius nuo akstumu. Vilnius from on High, 1958-1996
Call #: UHBA.02122.BK
Published: Vilnius, E. Karpaviciaus leidukla, 2008
Everatt, J Vilnius. A complete guide
Call #: UHBA.02121.BK
Published: Vilnius, Baltos lankos Publishers, 2008
Venclova, Tomas Opisać Wilno
Call #: UHBA.02038.BK
Published: Warszawa, Fundacja Zeszytów Literackich, 2006
Lewandowska, Stanislawa Zycie codzienne Wilna
Call #: UHBA.01655.AD
Published: Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, 2001
Juodeika, Rytis (ed.) Naked Vilnius
Call #: UHBA.01647.BL
Published: Vilnius, INCITY, 2007


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: