Search Library

Results: 141-150 з 230
Levytska, Maryna Korotka istoriya traktoriv po-ukrayinsky
Call #: OTHR.05142.BK
Published: Kyyiv, Tempora, 2013
Lyaufer, Pavel (red.) Raport pro stan kultury i NUO v Ukrayini
Call #: OTHR.05137.BK
Published: Lyublin, Episteme, 2012
Frank, Joseph Dostoevsky: A Writer in His Time
Call #: OTHR.04968.BK
Published: Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2010
Pamuk, Orkhan Stambul: Horod vospomynanyy
Call #: OTHR.04913.BK
Published: Sankt-Peterburh, Amfora, 2012
Zontag, Syuzen Khvoroba yak metafora. SNID ta yoho metafory
Call #: OTHR.04787.BK
Published: Kyyiv, Vydavnytstvo Zhupanskoho, 2012
Kyrchiv, Roman Etyudy do studiy nad ukrayinskym narodnym anekdotom
Call #: OTHR.04785.BK
Published: Lviv, Instyut narodoznavstva NAN Ukrayiny, 2008
Lem, Stanislaw Hospital Of The Transfiguration
Call #: OTHR.04726.BK
Published: San Diego, New York, London, Mariner Books, 1991
Gerda Henkel Stiftung (ed.) Jahresbericht 2008
Call #: OTHR.04528.BL
Published: Berlin, 2009
Gerda Henkel Stiftung (ed.) Jahresbericht 2007
Call #: OTHR.04527.BL
Published: Berlin, 2008
Gerda Henkel Stiftung (ed.) Jahresbericht 2005
Call #: OTHR.04526.BL
Published: Berlin, 2006


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: