Search Library

Results: 1-10 з 1074
Pickhan, Gertrud Pod Prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939
Call #: JUDC.09564.BK
Published: Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2017
Wodziński, Marcin, Spallek, Waldemar Chasydyzm. Atlas historyczny
Call #: JUDC.09552.BK
Published: Kraków, Wydawnictwo Austeria, 2019
Krzyżanowski, Łukasz Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta
Call #: JUDC.09549.BK
Published: Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2018
Wasserstein, Bernard On the Eve: The Jews of Europe Before the Second World War
Call #: JUDC.09517.BK
Published: Simon & Schuster, 2012
Wasserstein, Bernard W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową
Call #: JUDC.09516.BK
Published: Warszawa, Magnum, 2012
Obertyn, Obertyn, אָבערטין – Opowieści o życiu miasteczka/Opovidi pro zhyttya mistechka
Call #: JUDC.09486.BK
Published: Wrocław, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2018


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: