Search Library

Results: 1-10 з 1114
Paxson, Maggie The Plateau
Call #: JUDC.09968.BK
Published: New York, Riverhead Books, 2019
Mendes-Flohr, Paul Martin Buber: A Life of Faith and Dissent
Call #: JUDC.09954.BK
Published: New Haven, London, Yale University Press, 2019
Loshak, Aleksandra, Starostyn, Valentyn Synahohy Ekaterynoslava
Call #: JUDC.09951.BK
Published: Dnypro, Herda, 2019
Shchupak, Ihor (red.) Holokost u Dnipropetrovsku
Call #: JUDC.09950.BK
Published: Dnipro, Ukrayinskyy instytut vyvchennya Holokostu "Tkuma", 2017
Słodkowski, Piotr Modernizm żydowsko-polski
Call #: JUDC.09933.BK
Published: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2019
Bartov, Omer Anatomia pewnego ludobójstwa: Życie i śmierć Buczacza
Call #: JUDC.09927.BK
Published: Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2019
Nauchnye trudy po yudayke. Materyaly XVIII Mezhdunarodnoy ezhehodnoy konferentsyy po yudayke, Tom II
Call #: JUDC.09926.PE
Published: Moskva, Tsentr nauchnykh rabotnykov y prepodavateley yudayky v vuzakh "Sefer",, 2011
Nauchnye trudy po yudayke. Materyaly XVIII Mezhdunarodnoy ezhehodnoy konferentsyy po yudayke, Tom I
Call #: JUDC.09925.PE
Published: Moskva, Tsentr nauchnykh rabotnykov y prepodavateley yudayky v vuzakh "Sefer", 2011
Nauchnye trudy po yudayke. Materyaly XVII Mezhdunarodnoy ezhehodnoy konferentsyy po yudayke, Tom I
Call #: JUDC.09924.PE
Published: Moskva, Tsentr nauchnykh rabotnykov y prepodavateley yudayky v vuzakh "Sefer", 2010
Budnytskyy, Oleh (red.) Arkhyv evreyskoy ystoryy, Tom 5
Call #: JUDC.09923.PE
Published: Moskva, Rossyyskaya polytycheskaya entsyklopedyya, 2008


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: