Search Library

Results: 81-90 з 498
Traba, Robert (red.) Borussia. Kultura. Historia. Literatura, Nr 54/2014
Call #: UHPL.08306.PE
Published: Olsztyn, Borussia, 2014
Traba, Robert (red.) Borussia. Kultura. Historia. Literatura, Nr 51/2012
Call #: UHPL.08305.PE
Published: Olsztyn, Borussia, 2012
Traba, Robert (red.) Borussia. Kultura. Historia. Literatura, Nr 43/2008
Call #: UHPL.08304.PE
Published: Olsztyn, Borussia, 2008
Wojciechowski, Stefan, Gawarecki, Henryk, Pajdowski, Stanisław Lublin: przewodnik turystyczny
Call #: UHPL.08284.BK
Published: Lublin, PTTK Okręgowa Komisja Krajoznawcza, 1966
Kłoskowska, Antonina (red.) Polska 1944/45-1989. Życie codzienne w Polsce 1945-1955. Studia i materiały. Tom 5
Call #: UHPL.08148.RE
Published: Warszawa, Instytut Historii Nauki PAN, 2001
Rozbicka, Małgorzata Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce
Call #: UHPL.08144.RE
Published: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007
Jakubek, Ewa Maria Marzenia spełniają się inaczej. Retrospekcje Ślązaczki.
Call #: UHPL.08036.BK
Published: Wrocław, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2010
Kucharski, Wojciech, Strauchold, Grzegorz (red.) Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej
Call #: UHPL.08031.BK
Published: Wrocław-Warszawa, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2012


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: