Search Library

Results: 1-10 з 672
Myeshkov, Dmytro Zhyttyevyy svit prychornomorskykh nimtsiv (1781-1871)
Call #: UHUA.09597.BK
Published: Kyyiv, Klio, 2017
Vyrskyy, Dmytro Novorosiya Incognita: Kremenchuk 1764-1796. Materialy z istoriyi rehionalnoyi stolytsi
Call #: UHUA.09560.BK
Published: Kyyiv, Instytut istoriyi NAN Ukrayiny, 2019
Mykhaylova, Nina Literaturna biohrafiya Umanshchyny
Call #: UHUA.09538.BK
Published: Cherkasy, IntrolihaTOR, 2017
Shlyonskyy, Dmytryy Andreevskyy spusk. Zhyzn ulytsy
Call #: UHUA.09526.BK
Published: Lvov, Tsentr Evropy, 2015
Kharkiv-bahatonatsionalnyy: Zbirnyk naukovykh prats
Call #: UHUA.09500.BK
Published: Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 2007


Search form

Keywords: in
Match:
Type:
Category:
Language:
Sort by: